Gạo Chất Lượng Cao

Gạo Nàng Hương

Gạo Nàng Hương

Khối lượng: 1 kg2 kg
28,000 đ
Gạo Trắng

Gạo Trắng

Khối lượng: 2kg5kg
38,000 đ
Nếp Thái

Nếp Thái

Khối lượng: 2 kg
53,000 đ
Gạo Sushi

Gạo Sushi

Khối lượng: 1 kg2 kg5 kg
34,000 đ
Gạo Thơm Lài

Gạo Thơm Lài

Khối lượng: 1 kg2 kg5 kg
23,500 đ
Gạo Nàng Sen

Gạo Nàng Sen

Khối lượng: 5 kg
160,000 đ