Sản phẩm

Organic Brown Rice

Organic Brown Rice

Khối lượng: 1kg
83,000 đ
Organic Japonica Rice

Organic Japonica Rice

Khối lượng: 1kg
78,000 đ
Organic Black Rice

Organic Black Rice

Khối lượng: 1kg
85,000 đ
Organic Red Rice

Organic Red Rice

Khối lượng: 1kg
85,000 đ
Organic Jasmine Rice

Organic Jasmine Rice

Khối lượng: 1kg
75,000 đ
Black Lotus Rice

Black Lotus Rice

Khối lượng: 0.5kg
35,000 đ
Basmati Lotus Rice

Basmati Lotus Rice

Khối lượng: 0.5kg
45,000 đ
Red Lotus Rice

Red Lotus Rice

Khối lượng: 0.5kg
35,000 đ
Mixed Lotus Rice

Mixed Lotus Rice

Khối lượng: 0.5 kg
40,000 đ
Brown Lotus Rice

Brown Lotus Rice

Khối lượng: 0.5kg
40,000 đ
Gạo Nàng Hương

Gạo Nàng Hương

Khối lượng: 1 kg2 kg
28,000 đ
Gạo Trắng

Gạo Trắng

Khối lượng: 2kg5kg
38,000 đ